KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT

środa, 07 kwietnia 2010 13:02 Administrator
Drukuj

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT

"LUBUSKA SZKOŁA ZAWODÓW"

 

29 marca 2010 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Lubuska Szkoła Zawodów”.

Projekt został przygotowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze we współpracy z Partnerami. Wśród zaproszonych gości byli:

oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły, przedsiębiorców i pracodawców Ziemi Lubuskiej, a także działacze społeczni.

Rozpoczęcie konferencji poprzedziła bardzo ciekawa wystawa prezentująca ofertę edukacyjną szkół i instytucji realizujących projekt, która wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników. Podczas spotkania przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kreowaniem efektywnej polityki rynku pracy oraz dostosowaniem kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców.

Powyższa problematyka został omówiona przez:

Głos zabrali także: Stanisław Iwan oraz Klaudiusz Balcerzak, Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Kolejnym punktem programu konferencji było wystąpienie Marka Kamińskiego –   Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Hanny Grytczuk –   koordynatora Projektu, Lucyny Kusiak – asystenta koordynatora, którzy  zaprezentowali bogactwo oferty działań Lubuskiej Szkoły Zawodów i przedstawili instytucje zaangażowane w realizację Projektu.

Miłym akcentem kończącym konferencję był występ Kabaretu „Póki co” z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, którego opiekunem jest Jolanta Tomkiewicz.

Atmosfera konferencji sprzyjała przybliżeniu zagadnień związanych z funduszami unijnymi oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach Projektu „Lubuska Szkoła Zawodów”.

Poprawiony: środa, 07 kwietnia 2010 13:06