Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie

LUBUSKA SZKOŁA ZAWODÓW

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Lubuska Szkoła Zawodów w ZSLiT

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT

Email Drukuj PDF

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT

"LUBUSKA SZKOŁA ZAWODÓW"

 

29 marca 2010 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Lubuska Szkoła Zawodów”.

Projekt został przygotowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze we współpracy z Partnerami. Wśród zaproszonych gości byli:

 • Waldemar Sługocki, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
 • Marcin Jabłoński, Marszałek Województwa Lubuskiego,
 • Stanisław Iwan, Senator RP,
 • Józef Zych, Poseł RP,
 • Ferdynand Sańko, Lubuski Wicekurator Oświaty

oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły, przedsiębiorców i pracodawców Ziemi Lubuskiej, a także działacze społeczni.

Rozpoczęcie konferencji poprzedziła bardzo ciekawa wystawa prezentująca ofertę edukacyjną szkół i instytucji realizujących projekt, która wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników. Podczas spotkania przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kreowaniem efektywnej polityki rynku pracy oraz dostosowaniem kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców.

Powyższa problematyka został omówiona przez:

 • Waldemara Sługockiego Wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na kształtowanie konkurencyjności polskich regionów”,
 • Marcina Jabłońskiego „Idea Europejskiego Funduszu Społecznego”,
 • Iwonę Miś-Kwiatkowską, Dyrektora Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego – „Wsparcie edukacji w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki”,
 • Grzegorza Błażków, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze – „Rynek pracy a szkolnictwo zawodowe”,
 • Ferdynanda Sańko – „Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego w kontekście realizacji Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty i planowanych zmian w kształceniu zawodowym”.

Głos zabrali także: Stanisław Iwan oraz Klaudiusz Balcerzak, Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Kolejnym punktem programu konferencji było wystąpienie Marka Kamińskiego –   Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Hanny Grytczuk –   koordynatora Projektu, Lucyny Kusiak – asystenta koordynatora, którzy  zaprezentowali bogactwo oferty działań Lubuskiej Szkoły Zawodów i przedstawili instytucje zaangażowane w realizację Projektu.

Miłym akcentem kończącym konferencję był występ Kabaretu „Póki co” z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu, którego opiekunem jest Jolanta Tomkiewicz.

Atmosfera konferencji sprzyjała przybliżeniu zagadnień związanych z funduszami unijnymi oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach Projektu „Lubuska Szkoła Zawodów”.

Poprawiony: środa, 07 kwietnia 2010 13:06
 

Projekty Unijne

Email Drukuj PDF

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych bierze udział w projekcie

"LUBUSKA SZKOŁA ZAWODÓW"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poprawiony: środa, 07 kwietnia 2010 13:14
 

Projekty Unijne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sonda

Czy chcesz brać udział w projekcie LSZ