Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie

LUBUSKA SZKOŁA ZAWODÓW

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Język niemiecki - zajęcia nadobowiązkowe

Email Drukuj PDF

Język niemiecki

Nadobowiązkowe zajęcia z języka niemieckiego:

Nauczyciel prowadzący: Michał Kwaśniewski

Nadobowiązkowe zajęcia z języka niemieckiego odbywają się w sali nr 39.
Zajęcia rozpoczęły się w marcu i będą trwały do czerwca 2011. W tym czasie przeprowadzonych zostanie 60 godzin dydaktycznych. W zajęciach uczestniczą uczniowie klasy trzeciej technikum oraz klasy pierwszej zawodowej. Celem realizacji zajęć w zakresie nadobowiązkowych godzin z języka niemieckiego  jest zwiększenie  motywacji uczniów do nauki języka obcego a w szczególności wzrost kluczowych umiejętności uczniów w zakresie języka niemieckiego. Ważnym jest również rozwój podstawowych kompetencji językowych uczniów, co ma bezpośrednie przełożenie na poprawę ocen semestralnych i końcowych z języka niemieckiego. Wykorzystując podczas nadobowiązkowych zajęć z języka niemieckiego filmy o szeroko pojętej tematyce społecznej z niemieckich obszarów językowych, w których przedstawiony jest język codzienny niemieckiej młodzieży możliwy jest rozwój podstawowych kompetencji językowych ucznia. Zajęcia te mają również na celu systematyzację wiedzy w zakresie tematyki maturalnej: utrwalanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego, tekstu słuchanego, budowania własnej wypowiedzi ustnej oraz pisemnej jak i poszerzenie wiadomości w zakresie leksyki i gramatyki. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metody semantyzacyjnej, metody gramatyczno – tłumaczeniowej, metody bezpośredniej, metody audiolingwalnej oraz metody kognitywnej.

 

Poprawiony: wtorek, 25 maja 2010 07:40