Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie

LUBUSKA SZKOŁA ZAWODÓW

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Informatyka

Email Drukuj PDF

Lubuska Szkoła Zawodów - działanie II zajęcia z informatyki

(praktyczne wykorzystanie pakietu programów INSERT GT)

Prowadzący : Łukasz Ziemba

Opis prowadzonych zajęć: Praktyczne wykorzystanie pakietu programów Insert GT mające na celu przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego w zawodzie technik ekonomista. Podniesienie jakości procesu kształcenia w zawodzie technik ekonomista oraz lepsze przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. Zwiększenie dostępności do nowoczesnych pakietów informatyczno – ekonomicznych, zmniejszenie dysproporcji w opanowaniu kompetencji kluczowych przez dziewczęta i chłopców w dziedzinie posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi. zwiększenie szans dziewcząt i chłopców ze szkół zawodowych na rynku pracy, w szczególności w dziedzinie ekonomii i zarządzania.

Proponowane treści: Zajęcia odbywać się będą w sali komputerowej z wykorzystaniem pakietu informatyczno - ekonomicznego Insert GT a w szczególności Subiekt GT, Rewizor GT, Rachmistrz GT, Gratyfikant GT, Gestor GT oraz programów Microsoft Office Word, Excel. Treści zajęć będą obejmować następującą tematykę: wdrożenie do programów Subiekt GT nowoczesnego systemu sprzedaży stworzonego z myślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego itp., Jest sprawnym i szybkim systemem wyposażonym w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika. Jednocześnie jego wszechstronność i możliwości konfiguracji czynią go produktem niemal dla każdego. Rewizor GT system finansowo – księgowy, to profesjonalny system dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program stworzony jest w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Gratyfikant GT, system kadrowo – płacowy, oparty na platformie Windows. Jest on przeznaczony dla działów kadr i płac w małych oraz średnich przedsiębiorstwach, a także dla biur rachunkowych. Umożliwia prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wypłat, ponadto obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych oraz ZUS. Rachmistrz GT, księga przychodów i rozchodów i systemu naliczania podatku zryczałtowanego, Gestor GT  - wygodny i elastyczny system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz praktyczne wykorzystanie programów Word i Excel.

Metody: Zajęcia praktyczne (uczenie się przez działanie) - celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań praktycznych uczniów. Metody oparte na rozwijaniu umiejętności praktycznych z zakresu informatyki i proponowanych pakietów tematycznych oraz na wykorzystaniu tzw. firmy symulacyjnej. Podstawową zasadą firmy symulacyjnej jest jej autonomia. Uczniowie sami rozwiązują pojawiające się problemy. Nauczyciel spełnia rolę doradcy. Podstawą pracy w firmie symulacyjnej jest oferta, z jaką firma wchodzi na wirtualny rynek. Klienci i dostawcy działają poza firmą. Doradca (nauczyciel) daje wskazówki, pobudza procesy i pomaga w stworzeniu planu czasowego działania firmy. Praca w firmie rozpoczyna się w momencie nadejścia zlecenia (symulowanego przez inne firmy symulacyjne lub przez nauczyciela).

Realizacja:
Grupa I nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne INSERET GT:
01.02.2010 r. – 30.04.2010 r.

 1. Żaneta Sengier
 2. Monika Nowak
 3. Alicja Korwel
 4. Kamil Kulczak
 5. Justyna Emilian
 6. Paulina Hołota
 7. Tomasz Łęczycki
 8. Kamil Łukaszewicz
 9. Barbara Szatkowska
 10. Michał Waśkowicz
 11. Dominika Dankowska
 12. Angelika Pietkiewicz

 

Poprawiony: poniedziałek, 24 maja 2010 09:42