Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie

LUBUSKA SZKOŁA ZAWODÓW

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Kurs doskonalący - technik handlowiec

Email Drukuj PDF

Kurs doskonalący - technik handlowiec

nauczyciel prowadzący - Andrzej Czernik

JEDEN Z NAJLEPSZYCH ZAWODÓW NA RYNKU - W KTÓRY WARTO INWESTOWAĆ

Celem zajęć jest harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów tak aby osiągnęli umiejętności zapewniające uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także powtórzenie wiedzy w odniesieniu do przyszłej pracy zawodowej w handlu. Ramami tworzenia tego programu są treści jakie są zawarte w programie nauczania dla technikum handlowego, a które odnoszą się do zakresu opanowania materiału dotyczącego kierowania przedsiębiorstwem handlowym średniej wielkości, sprzedażą np. produktów bankowych i innych.

Uczestnik po zakończeniu zajęć powinien umieć:

 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji,rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
  1.1. rozróżniać pojęcia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, wybranych przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej, obrotu towarowego i towaroznawstwa;
  1.2. rozróżniać elementy, narzędzia i zasady marketingu;
  1.3. rozpoznawać formy sprzedaży i zapłaty w działalności handlowej - hurtowej i detalicznej;
  1.4. rozróżniać dokumenty związane z obrotem towarowym;
  1.5. klasyfikować towary zgodnie z obowiązującymi zasadami;
  1.6. charakteryzować towary na podstawie opisu ich cech użytkowych.
 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
  2.1. kalkulować cenę hurtową i detaliczną;
  2.2. ewidencjonować operacje gospodarcze w przedsiębiorstwie handlowym;
  2.3. rozliczać wyniki inwentaryzacji;
  2.4. obliczać wynik finansowy przedsiębiorstwa handlowego;
  2.5. interpretować wyniki badań marketingowych;
  2.6. interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa handlowego;
  2.7. obliczać wartości procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe;
  2.8. analizować sporządzone dokumenty wymagane w obrocie towarowym;
  2.9. dobierać formy sprzedaży hurtowej i detalicznej w zależności od asortymentu towaru i rozmiarów przedsiębiorstwa;
  2.10. interpretować informacje dotyczące towarów i obrotu towarowego, przedstawione w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej.

Kształcenie w zawodzie technik handlowiec ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Technik handlowiec powinien posiadać wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, towaroznawstwie, działaniach marketingowych, technikach informatycznych, organizacji pracy w punktach sprzedaży, nowoczesnej rachunkowości, prawie (cywilnym i handlowym) oraz regułach współpracy z kontrahentami. Technik handlowiec należy do zawodów typowo usługowych. Ważną cechą handlowca jest odpowiednia prezencja oraz chęć ciągłego aktualizowania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności. W wyniku kształcenia absolwent otrzymuje odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i zawodowej, który daje podstawę do podjęcia pracy, jak również możliwość szybkiego przekwalifikowania się w różnych sytuacjach życiowych.

Poprawiony: poniedziałek, 24 maja 2010 09:43