Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie

LUBUSKA SZKOŁA ZAWODÓW

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O projekcie

Email Drukuj PDF

Przez najbliższe 19 miesięcy Zespół Szkół Licealnych i Technicznych będzie uczestniczył w projekcie „LUBUSKA SZKOŁA ZAWODÓW”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projektem kieruje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, a realizowany jest on w partnerstwie z innymi szkołami i instytucjami, zainteresowanymi rozwojem edukacji. Jego uczestnikami są uczniowie 10. zawodowych szkół ponadgimnazjalnych, w tym ZSLiT, zakwalifikowani do udziału zgodnie z wynikami diagnozy przeprowadzonej wśród dziewcząt i chłopców.

 

Efektem współpracy jest wdrożenie w szkołach programów rozwojowych, ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych oraz wzbogacających ich ofertę.

W ramach Projektu planuje się prowadzenie zajęć w zakresie doskonalenia kompetencji kluczowych, dotyczących:

  • kształcenia umiejętności językowych>
  • przyrodniczo – matematycznych

Planuje się również doskonalenie postaw przedsiębiorczości, np. poprzez prowadzenie firm symulacyjnych bądź agencji reklamowych.

Projekt zakłada uczestnictwo młodzieży w działaniach, takich jak:

  • zajęcia pozalekcyjne
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Dodatkowe wsparcie to umożliwienie korzystania z różnych materiałów (np. słowniki, podręczniki, płyty CD, teczki zawodów, atlasy) oraz powrotu z zajęć.

Uczniom zostanie zapewniona pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

Realizowane będzie też doradztwo zawodowe, które pomoże młodzieży zaplanować dalszą drogę edukacyjną lub zawodową. Prowadzone będą również szkolenia przyuczające do zawodu. Zorganizowane będą:

  • wycieczki dydaktyczne,
  • wyjazdy studyjne (np. Poznań – Targi Infosystem),

Szkoła planuje organizację wycieczek zagranicznych w celu używania w praktyce języków obcych. Między innymi młodzież zwiedzi Planetarium w Cottbus.

Udział uczniów w tym Projekcie pozwoli na lepsze przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, przyczyni się do wyrównania braków i zaległości w wiadomościach, pozwoli pokonać stres i uwierzyć we własne siły, a także zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Poprawiony: czwartek, 25 marca 2010 09:30  

Sonda

Czy chcesz brać udział w projekcie LSZ